Variabelen viser stipend fra andre stipendytelser enn stipend som er omgjort fra basislån ved fullført grad og eksamen (omgjøring grad og omgjøring eksamen) fra Lånekassen. De viktigste stipendytelsene er: Utstyrsstipend, inntektsavhengig stipend, borteboerstipend, barnestipend, tilleggsstipend nedsatt funksjonsevne, foreldrestipend, sykestipend, skolepengestipend, reisestipend, språkstipend og flyktningstipend. Enkelte av disse stipendene kan gjøres om til lån etter behovsprøving av inntekt og formue. Variabelen viser summen av stipend som ikke har blitt omgjort til lån per januar to kalenderår etter utbetalt kalenderår. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Lånekassen
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
2019-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Unit of measure
NOK

History