Variabelen viser inndeling av bilparken i kjøretøygrupper i samsvar med kjøretøyforskriften av 4. oktober 1994 § 2-2 samt forskrift om engangsavgift på motorvogner av 19. mars 2001. Kodene benyttes i Kjøretøyregisteret som driftes av Statens vegvesen. Variabelen omfatter registrerte kjøretøy per 31.12 for hvert år i perioden 1998-2021. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.

⁨57⁩ kategorier

101
Personbil unntatt ambulanse
106
Personbil (Ambulanse)
107
Personbil (Leilighetsambulanse)
201
Buss,- registrert første gang her i landet før 1.1.1983
210
Buss,- registret for mindre enn 17 passasjerer
719
Slepvogn,- annen slepvogn
721
Semitrailer (med tank),- ikke til traktor
722
Semitrailer (til traktor)
723
Semitrailer (campingtilhenger)
729
Semitrailer,- annen semitrailer
Vis ⁨49⁩ skjulte kategorier
 • Kjøretøy
 • Motorvogn
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Kjøretøy
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1998-12-31 - 2021-12-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 1998-12-31
 • 1999-12-31
 • 2000-12-31
 • 2001-12-31
 • 2002-12-31
 • 2017-12-31
 • 2018-12-31
 • 2019-12-31
 • 2020-12-31
 • 2021-12-31
Vis ⁨16⁩ skjulte datoer

Historikk