Variabelen viser kjøretøyets første registreringsår. Hentet fra Kjøretøyregisteret i Statens vegvesen. Variabelen omfatter registrerte kjøretøy per 31.12 for hvert år i perioden 1998-2021. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
 • Kjøretøy
 • Motorvogn
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Kjøretøy
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
1998-12-31 - 2021-12-31
Format
YYYY
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 1998-12-31
 • 1999-12-31
 • 2000-12-31
 • 2001-12-31
 • 2002-12-31
 • 2017-12-31
 • 2018-12-31
 • 2019-12-31
 • 2020-12-31
 • 2021-12-31
Show ⁨16⁩ hidden dates

History