Kapitalinntekter omfatter renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og andre kapitalinntekter i løpet av kalenderåret. Til fradrag kommer årets realisasjonstap. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Personer med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt og forbruk
  • Inntekt og formue
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2017-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk