Estimert markedssverdi av norske aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og opsjoner, både registrert og ikke registrert i verdipapirsentralen ved utgangen av året. Før 2017 inneholdt denne variabelen skattemessig verdi av aksjer og verdipapirer. Fra og med inntektsåret 2017 har en del finansprodukter, som aksjer og aksjeandeler i verdipapirfond, fått verdsettelsesrabatt i den skattemessige vurderingen. I inntekts- og formuesstatistikken er disse produktene justert til antatt markedsverdi/omsetningsverdi. Omfatter ikke verdipapirer registret på Aksjesparekonto fom. 2017. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt og forbruk
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2013-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk