Sum inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, samt medlemsavgifter til folketrygden. I Inntektsstatistikken er forsørgerfradraget å betrakte som en overføring og er derfor ikke trukket fra i utlignet skatt. I Skattestatistikken er førsørgerfradraget et fradrag i skatt og er således trukket fra i utlignet skatt. Forsørgerfradraget opphørte f.o.m. inntektsåret 2001. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk