Usikret gjeld er gjeld som ikke er sikret ved registrert panterett i formuesgode som tilhører låntaker. Usikret gjeld inneholder gjeld med både rentebærende og ikke-rentebærende saldo. Dersom et lån har en medlåntaker, er hele gjelden ført på hovedlåntaker og ingenting på medlåntaker. Størrelsen på den usikrede gjelden er hentet som et situasjonsuttrekk fra Gjeldsregisteret AS per 31.12 i inntektsåret, og er først tilgjengelig fra og med 31.12.2019. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt og forbruk
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
2019-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Unit of measure
NOK

History