Sykepenger fra folketrygden (utbetalt av NAV), som kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstakere i en sykdomsperiode . Dette inkluderer ikke arbeidsgiverperioden, der de første 16 dagene av sykemeldingen dekkes av arbeidsgiver. Feriepenger av sykepenger er medregnet. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2006-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk