Stønad som skal sikre inntekt i perioder der en person på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid (inkl. etterbetalinger fra tidligere år). Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
2010-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Unit of measure
NOK

History