Omfatter beregnet markedsverdi av sekundærboliger. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebolig og helårsbolig brukt som fritidsbolig. Ligningsverdien av sekundærboliger har endret seg noe over tid, i 2010-2012 var den 40 prosent av markedsverdien, i 2013 var den 50 prosent og i 2014 var den 60 prosent. Faktoren vi multipliserer ligningsverdien med for å få markedsverdi har da vært hhv. 100/40, 100/50 og 100/60 disse årene. Fritidseiendommer regnes ikke som sekundærboliger. Som fritidseiendom regnes typiske hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
2010-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Unit of measure
NOK

History