Kontantoverføringer i løpet av kalenderåret til foreldre med barn mellom ett og tre år som ikke eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass med statsstøtte. Kontantstøtten ble innført i august 1998 og inntektsstatistikken omfatter derfor utbetalt kontantstøtte for fem måneder i 1998. I 1998 gjaldt ordningen bare for 1-åringer, men fra og med 1. januar 1999 ble det også innført kontantstøtte for 2-åringer. Fra og med 1999 utbetales kontantstøtten fra måneden etter at barnet er fylt 1 år og til og med den måneden barnet fyller 3 år. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1998-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk