Husholdningsnummer er fødselsnummeret til kontaktpersonen i husholdningen. Personer med samme husholdningsnummer tilhører samme husholdning. Husholdningsnummer i inntektsstatistikken brukes for å vise de økonomiske levekårene til privathusholdningene, og man har tilnærmet seg en definisjon av husholdning som ligger opp til det som ofte benevnes som «kosthusholdning». Med det menes at husholdningens medlemmer har felles økonomi, felles tilgang på matvarer og andre livsnødvendigheter. Eksempelvis flyttes studenter ut av foreldrehusholdningen dersom det er en viss geografisk avstand mellom folkeregistrert bopel og studiested. Unge som ikke har meldt flytting, men som vi ser har arbeidsinntekt på et sted unna foreldrehjemmet som ikke tilsier pendling, flyttes også ut av foreldrehusholdningen. Beboere på alders- og sykehjem registreres som ikke tilhørende en privathusholdning. Felles for disse er at det forsøkes komme frem til de personer som daglig deler felles bopel og økonomi. Husholdningsnummer felles husholdningsøkonomi er relatert til variabler om inntekt for husholdninger som anses å ha felles husholdningsøkonomi. I tillegg foreligger en variabel BEFOLKNING_HUSHNR som angir husholdningsnummer for personer som tilhører samme bohusholdning. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
 • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2004-12-31 - 2020-12-31
Format
RandomUInt48
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2004-12-31
 • 2005-12-31
 • 2006-12-31
 • 2007-12-31
 • 2008-12-31
 • 2016-12-31
 • 2017-12-31
 • 2018-12-31
 • 2019-12-31
 • 2020-12-31
Vis ⁨9⁩ skjulte datoer

Historikk