Pensjoner fra folketrygden INNTEKT_FTRYG

Omfatter egne pensjoner og ytelser fra folketrygden inkl. ektefelletillegg og barnepensjon til barn som er 16 år eller yngre. Variabelen omfatter mottatte pensjoner og ytelser fra folketrygden i løpet av kalenderåret. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ.
  • Inntekt
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2018-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk