Omfatter egne pensjoner og ytelser fra folketrygden inkl. ektefelletillegg og barnepensjon til barn som er 16 år eller yngre. Variabelen omfatter mottatte pensjoner og ytelser fra folketrygden i løpet av kalenderåret. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Unit of measure
NOK

History