Foreldrepenger fra folketrygden som skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Inkluderer også svangerskapspenger. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Accumulated
Data type
Numeric
Valid period
2006-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Unit of measure
NOK

History