Andeler i aksje-, obligasjon- og pengemarkedsfond. Ekskl. verdsettelsesrabatter (markedsverdier). Inkluderer ikke andeler i fond på Aksjesparekonto. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt og forbruk
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2013-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk