Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Det er forholdet mellom husstandens boutgifter og samlede inntekter som avgjør om bostøtte blir gitt. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk