En konto hvor personlig skatteytere kan samle børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler. Det kan også stå kontanter på en aksjesparekonto. Variabelen omfatter ikke fond på Aksjesparekonto fom. 2017 Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt og forbruk
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2017-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk