Nettoinntekt ved utleie av fast eiendom utenom næring, avkastning på "sparedelen" av livsforsikring, inntekter fra utlandet og andre uspesifiserte kapitalinntekter i løpet av kalenderåret. Andre kapitalinntekter er summen av selvangivelsens post 2.8.4, post 3.1.3, post 3.1.6, post 3.1.8 og post 3.1.8.1. Variabelen omfatter bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
1993-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk