Tidligpensjon for personer som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor offentlig sektor eller i privat sektor der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen. Fra 1/1-2011 innrapporteres ny avtalefestet pensjon i privat sektor separat. Avtalefestet pensjon i privat sektor som begynte å løpe før 1/1-2011 vil fortsatt bli rapportert sammen med avtalefestet pensjon i offentlig sektor (INNTEKT_AFP_OFF). Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2004-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk