Tidligpensjon for personer som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor offentlig sektor. Omfatter også personer i privat sektor der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen og avtalen begynte å løpe før 1. januar 2011.(AFP - privat sektor med oppstart etter 1. januar 2011 føres i posten "Avtalefestet pensjon, privat sektor" - INNTEKT_AFP_PRIV). Gammel privat AFP fases ut i 2015. Variabelen omfatter alle registrert bosatte per 31.12.ÅÅÅÅ. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Inntekt
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Akkumulert
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2011-01-01 - 2020-12-31
Format
N/A
Måleenhet
NOK

Historikk