Variabelen viser hvor mye inntektsevnen er nedsatt (hvor høy uføregraden er) i prosent.
  • Sosiale forhold og kriminalitet
  • Trygd og stønad
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Event
Data type
Numeric
Valid period
1991-12-01 - 2010-12-31
Format
N/A
Unit of measure
PROSENT

History