Adresse i følge folkeregisteret. En annen variabel om bostedskommune, KOMMNR_FORMELL, angir bostedskommune som en situasjonsopplysning per 1.1. hvert år. I tillegg foreligger en variabel KOMMNR_FAKTISK per 1.1., som viser faktisk bostedskommune når denne avviker fra folkeregistrert adresse.

⁨437⁩ kategorier

0000
Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
0101
Halden
0104
Moss
0105
Sarpsborg
0106
Fredrikstad
5054
Indre Fosen
5061
Rindal
8888
8888 Ukjent
9999
Uoppgitt
xxxx
xxxx Ukjent
Vis ⁨429⁩ skjulte kategorier
  • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Forløp
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1991-12-31 - 2019-12-31
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk