Adresse i følge folkeregisteret. En annen variabel om bostedskommune, KOMMNR_FORMELL, angir bostedskommune som en situasjonsopplysning per 1.1. hvert år. I tillegg foreligger en variabel KOMMNR_FAKTISK per 1.1., som viser faktisk bostedskommune når denne avviker fra folkeregistrert adresse.

⁨437⁩ categories

0000
Ukjent arbeidskommune/kommune for utdanning
0101
Halden
0104
Moss
0105
Sarpsborg
0106
Fredrikstad
5053
Inderøy
5054
Indre Fosen
8888
8888 Ukjent
9999
Uoppgitt
xxxx
xxxx Ukjent
Show ⁨429⁩ hidden categories
  • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Event
Data type
Alpha numeric
Valid period
1991-12-31 - 2020-12-31
Format
N/A
Unit of measure
N/A

History