Boliger deles inn etter om de har tilgang til eget kjøkken, felles kjøkken eller ikke tilgang til kjøkken. I tillegg kommer en del boliger uten opplysninger om kjøkkenmuligheter. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

⁨4⁩ categories

F
Har felleskjøkken
I
Har ikke kjøkken
K
Har eget kjøkken
U
Uoppgitt kjøkken
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2015-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

History