Kilde kobling husholdning - bolig BOFORHOLD_KILDE_KOBL

Variabelen viser hva som er grunnlaget for koblingen mellom privathusholdninger og boliger (se variabelen Koblingskode husholdning-bolig). Spesielt viser den for statistisk koblede enheter på hvilket trinn koblingen har skjedd. Ukoblede husholdninger og boliger har egne koder. Bosatte som tilhører en husholdning i utlandet eller ikke tilhører en privathusholdning, har også egne koder. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

Categories

ANDR
Andre husholdninger (ikke privat)
ENEN
Direkte kobling, én til én
FLER
Flere husholdninger kobler til samme bolig, "tildelt" boligen
NN01
Koblet i DNN, trinn 01
NN02
Koblet i DNN, trinn 02
STUD
Studenthusholdning koblet til studentbolig
UKBO
Ukoblet bolig
UKFL
Flere husholdninger kobler til samme bolig, ikke "tildelt" boligen
UKHU
Ukoblet husholdning
UTLA
I utlandet
Show ⁨20⁩ hidden categories
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
SSB data
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2015-01-01 - 2019-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01

History