Variabelen viser hva som er grunnlaget for koblingen mellom privathusholdninger og boliger (se variabelen Koblingskode husholdning-bolig). Spesielt viser den for statistisk koblede enheter på hvilket trinn koblingen har skjedd. Ukoblede husholdninger og boliger har egne koder. Bosatte som tilhører en husholdning i utlandet eller ikke tilhører en privathusholdning, har også egne koder. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

⁨28⁩ categories

ANDR
Andre husholdninger (ikke privat)
ENEN
Direkte kobling, én til én
FLER
Flere husholdninger kobler til samme bolig, "tildelt" boligen
NN01
Koblet i DNN, trinn 01
NN02
Koblet i DNN, trinn 02
STUD
Studenthusholdning koblet til studentbolig
UKBO
Ukoblet bolig
UKFL
Flere husholdninger kobler til samme bolig, ikke "tildelt" boligen
UKHU
Ukoblet husholdning
UTLA
I utlandet
Show ⁨20⁩ hidden categories
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2015-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

History