Variabelen viser om personen er bosatt i en privathusholdning eller i annen husholdning (i felleshusholdning eller er uten fast bopel). Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

⁨3⁩ kategorier

A
Andre husholdninger
P
Privathusholdninger
U
I utlandet
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

Historikk