Denne variabelen angir om det er installert heis i bygningen. Som heis regnes personheis, ikke vareheis eller trappeheis installert i enebolig. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig. Denne variabelen er slettet fra og med versjon 5 grunnet feil i grunnlagsdata.

⁨2⁩ kategorier

J
Ja
N
Nei
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2018-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01

Historikk