Denne variabelen viser til typen eie-/leieforhold husholdningen har til boligen. Som eiere regnes selveiere og eiere gjennom borettslag eller aksjeselskap. Personer som er eiere av obligasjon i obligasjonsselskap regnes å ha et leieforhold til boligen. Husholdningen regnes som eier av boligen dersom minst én av personene i husholdningen står som eier. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

⁨3⁩ categories

1
Selveier
2
Andels- eller aksjeeier
3
Leier
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2015-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

History