Angir hvem som eier boligen, uavhengig av bosettings- og eventuelle leieforhold. Der det er flere eiere er den med størst andel valgt. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

⁨8⁩ categories

A
Privatpersoner
B
Private foretak
C
Borettslag og boligbyggelag
D
Kommunalt eie
E
Fylkeskommunalt eie
F
Statlig eie
H
Annet
I
Ikke kodet
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2015-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

History