Variabelen viser hvilken type bygning boligen befinner seg i. Grupperingen er en aggregering av detaljert bygningstype i Matrikkelen. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

⁨6⁩ kategorier

01
Enebolig
02
Tomannsbolig
03
Rekkehus, kjedehus, andre småhus
04
Store boligbygg
05
Bygning for bofellesskap
06
Andre bygningstyper
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

Historikk