Bygningstype er en 3-sifret kode som sier hva slags bygg det er. Første siffer identifiserer hvilken hovedkategori bygget er i (f.eks. 1=bolig), mens de siste to spesifiserer ytterligere innefor hovedkategorien (f.eks. 131=rekkehus). Kommunen er ansvarlig for å registrere en gyldig bygningstype på nye bygg. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

⁨126⁩ categories

111
Enebolig
112
Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l.
113
Våningshus
121
Tomannsbolig, vertikaldelt
122
Tomannsbolig, horisontaldelt
824
Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk
825
Tilfluktsrom/bunker
829
Annen beredskapsbygning
830
Monument
840
Offentlig toalett
Show ⁨118⁩ hidden categories
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2015-01-01 - 2020-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01

History