Bruksareal er det areal av bygningen som ligger innenfor ytterveggene. Her trekkes det fra for skillevegger mellom bruksenheter/boliger og kanaler/skorsteiner med tverrsnitt større enn 0,5 kvadratmeter. Fri takhøyde skal være minimum 1,9 m. Rom med skråtak regnes som måleverdig 0,6 m. utenfor høyden 1,9 m. Bruksareal måles etter regler gitt i Norsk Standard nr. 3940 Areal- og volumberegning av bygninger. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Numerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Måleenhet
KVM

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

Historikk