Variabelen viser om en privathusholdning er koblet til en bolig eller ikke, om de bosatte ikke tilhører en privathusholdning (felleshusholdning mv.) eller om husholdningen regnes som bosatt i utlandet og dermed ikke inngår i populasjonen av husholdninger i Norge. Koblede husholdninger omfatter både direkte koblede og statistisk koblede. Variabelen viser også hvilke boliger som ikke er koblet til en husholdning. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

⁨5⁩ kategorier

AND
Andre husholdninger (ikke privat)
BUH
Bolig ikke koblet til husholdning
HMB
Husholdning koblet til bolig
HUB
Husholdning ikke koblet til bolig
UTL
I utlandet
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2015-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

Historikk