Etasjefeltet i bolignummeret forteller i hvilken etasje boligen har inngang. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig.

⁨9⁩ categories

1ETG
Første etasje
2ETG
Andre etasje
3ETG
Tredje etasje
4ETG
Fjerde etasje
5ETG
Femte eller høyere
KETG
Kjelleretasje
LETG
Loftsetasje
UETG
Underetasje
UOPP
Uopgitt etasje
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2015-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

History