Variabelen viser til hvor mange etasjer det totalt er i bygningen. Kjeller eller underetasje tas ikke med i beregningen av antall etasjer. Loft er bare regnet med dersom det er innredet til boligformål. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og husholdning koblet til bolig. Observasjoner med verdiene 0 og uoppgitt (missing) er utelatt.
  • Boforhold
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
2015-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Unit of measure
antall

Status dates

  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01
  • 2021-01-01

History