Variabelen beskriver familien ved hjelp av alderen på den yngste person i familien. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
2005-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Unit of measure
Finnes ikke (N/A)

Status dates

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
Show ⁨9⁩ hidden dates

History