En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det 1. Bor minst 200 personer der og 2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

⁨992⁩ categories

0001
Halden
0002
Sponvika
0003
Isebakke
0012
Hasle
0013
Stikkaåsen
8682
Hesseng
8683
Bjørnevatn
8684
Kirkenes
8686
Skytterhusfjellet
9999
Uoppgitt
Show ⁨984⁩ hidden categories
 • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
1999-01-01 - 2020-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 1999-01-01
 • 2000-01-01
 • 2001-01-01
 • 2002-01-01
 • 2003-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
Show ⁨13⁩ hidden dates

History