En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det 1. Bor minst 200 personer der og 2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik ut over 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen.

⁨991⁩ kategorier

0001
Halden
0002
Sponvika
0003
Isebakke
0012
Hasle
0013
Stikkaåsen
8671
Båtsfjord
8682
Hesseng
8683
Bjørnevatn
8684
Kirkenes
9999
Uoppgitt
Vis ⁨983⁩ skjulte kategorier
 • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1999-01-01 - 2020-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 1999-01-01
 • 2000-01-01
 • 2001-01-01
 • 2002-01-01
 • 2003-01-01
 • 2016-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
Vis ⁨13⁩ skjulte datoer

Historikk