Statuskode for samordningspopulasjonen BEFOLKNING_STATUSKODE_FNR_SAMORD

Variabel som avgrenser hvilke personer som er med i samordingspopulasjonen. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.

Kategorier

1
Med i samordningspopulasjonen
3
Ikke med i samordningspopulasjonen
  • Befolkning
  • Husholdning
Databank
SSB data
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2014-01-01 - 2020-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

  • 2014-01-01
  • 2015-01-01
  • 2016-01-01
  • 2017-01-01
  • 2018-01-01
  • 2019-01-01
  • 2020-01-01

Historikk