Kode som forteller om personen er bosatt, utvandret eller død. Variabelen viser bevegelsene i befolkningen over en lang tidsperiode, målt ved personens status per 1.1. hvert år. Datagrunnlaget omfatter alle personer som har eller har hatt fødselsnummer og har vært registrert med statuskode i perioden 1.1.1986 til 1.1. siste oppdaterte år, med siste gjeldene fødselsnummer. Variabelen erstatter BEFOLKNING_REGSTAT i versjon 1–3 av databasen. Et visst omfang av personene i datagrunnlaget har ikke vært registrert som bosatt (statuskode = 1) noen av årene, de fleste av disse var allerede døde per 1.1.1986. For årgangene før 2018 er det avvik (under 1 promille) mellom de som har statuskode = 1 bosatt og de som er registrert bosatt per 1.1. i den offisielle statistikken. Disse personene inngår i datagrunnlaget for statuskode med andre verdier. Det er tre hovedgrunner til avviket; i) endringer i fødselsnummer som ikke fanges opp i årlige publiseringer, ii) barn født i Norge med foreldre som ikke er registrert bosatt i landet får fødselsnummer, men er ikke med i statistikkbefolkningen, og iii) registreringsetterslepet i årlige data for bosatte er én måned, mens det er mer enn ett år i denne tidsserien (til 2017). Variabelen gir likevel et godt bilde av de store bevegelsene i folkemengden over tid (bosatte, døde, utvandrede). Omfanget av bosatte per 1.1. som samsvarer med offisiell statistikk går blant annet fram av variabelen BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL.

⁨3⁩ kategorier

1
bosatt
3
utvandret
5
død
 • Befolkning
 • Innvandring
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
1986-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 1986-01-01
 • 1987-01-01
 • 1988-01-01
 • 1989-01-01
 • 1990-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
Vis ⁨28⁩ skjulte datoer

Historikk