Variabelen viser om barnet bor sammen med helsøsken, halvsøsken og/eller stesøsken. Bare de som er regnet som barn i barnestatistikken har fått kode, dvs. personer 0-17 år som er registrert bosatt sammen med minst én forelder. Søsken som har et annet familienummer enn barnet selv, for eksempel fordi de er gift eller har egne barn, regnes med så lenge søskenet bor i husholdningen. For en del barn er fars/(mors) fødselsnummer uoppgitt eller ugyldig (sistnevnte gjelder stort sett eldre "barn"). Fødselsnummer er uoppgitt når far(mor) er ukjent eller aldri har bodd i Norge. Hvis flere barn i samme husholdning har uoppgitt for fars(mors) fødselsnummer, blir de regnet som helsøsken dersom den andre foreldrens fødselsnummer er det samme. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger og som er barn i husholdningen.

⁨8⁩ kategorier

0
Ingen søsken
1
Kun helsøsken
2
Kun halvsøsken
3
Kun stesøsken
4
Hel- og halvsøsken
5
Hel- og stesøsken
6
Halv- og stesøsken
7
Hel-, halv- og stesøsken
 • Befolkning
 • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2005-01-01 - 2022-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01
Vis ⁨10⁩ skjulte datoer

Historikk