Kode som viser om personen er referanseperson, lever i par med referansepersonen eller er barn i familien. Som par regnes her ektepar, registrerte partnere og samboere. I den årlige registerstatistikken er referansepersonen den eldste i familien. I FoB2001 er referansepersonen i ektepar mannen, i samboerpar kvinnen og i registrerte partnerskap eldste partner. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.

⁨3⁩ kategorier

1
Referanseperson (eldste partner)
2
Ektefelle/samboer (yngste partner)
3
Barn
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2005-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
Vis ⁨9⁩ skjulte datoer

Historikk