Variabelen viser en detaljert inndeling av husholdningstyper for privathusholdninger etter Standard for gruppering av familier og husholdninger (NOS C 677) og standard for husholdningstyper av 2006. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.

⁨24⁩ categories

1.1.1
Aleneboende under 30 år
1.1.2
Aleneboende 30-44 år
1.1.3
Aleneboende 45-66 år
1.1.4
Aleneboende 67 år og over
1.2.1
Par uten barn, eldste person under 30 år
1.7.4
Far med voksne barn (yngste barn 18 år og over)
2.1.1
Husholdninger med to eller flere enpersonfamilier
2.1.2
Andre flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år
2.2.0
Flerfamiliehusholdninger med små barn (yngste barn under 0-5 år)
2.3.0
Flerfamiliehusholdninger med store barn (yngste barn 6-17 år)
Show ⁨16⁩ hidden categories
 • Befolkning
 • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Alpha numeric
Valid period
2005-01-01 - 2021-01-01
Format
N/A
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
Show ⁨9⁩ hidden dates

History