Familienummer som brukes i familiestatistikken fom. 2005 (og i FoB2001). Familienummer er konstruert fra fødselsnummer til eldste person i familien. Familie er her definert som personer som er bosatt i samme bolig og som er knyttet til hverandre som ektefeller, registrerte partnere, samboere og/eller som foreldre og barn (uansett barnets alder). Variabelen omfatter bosatte per 1.1.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.
 • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Status
Data type
Numeric
Valid period
2005-01-01 - 2021-01-01
Format
RandomUInt48
Unit of measure
N/A

Status dates

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2017-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
Show ⁨9⁩ hidden dates

History