Personer bosatt i privathusholdninger er klassifisert etter om de inngår i et par eller ikke og eventuelt type par (gift, registrert partner, samboer av motsatt/samme kjønn). Barn, som per definisjon ikke inngår i et par, er klassifisert etter om de tilhører en familie med et par eller ikke eventuelt og type par. Opplysninger om samboere av samme kjønn finnes bare i FoB2001 og ikke i den årlige husholdningsstatistikken. Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ, avgrenset til privathusholdninger.

⁨10⁩ kategorier

0
Ikke i familie med par (enslig/barn i familie med enslig)
1
Ektefelle ulikekjønnet par
2
Ektefelle likekjønnet par/registrert partner
3
Samboer med felles barn
5
Samboer uten felles barn, motsatt kjønn - uendret siden forrige årgang/(FOB2001)
6
Samboer uten felles barn, motsatt kjønn - ny siden forrige årgang - samme flyttedato
7
Samboer uten felles barn, motsatt kjønn - ny siden forrige årgang - ulik flyttedato
8
Barn i familie med par
p
Imputerte par på adresser med tre eller flere husholdninger som kobler til samme bolig
u
Imputerte par av unge enslige
 • Befolkning
 • Familie
 • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Tverrsnitt
Datatype
Alfanumerisk
Gyldighetsperiode
2005-01-01 - 2022-01-01
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Tverrsnittsdatoer

 • 2005-01-01
 • 2006-01-01
 • 2007-01-01
 • 2008-01-01
 • 2009-01-01
 • 2018-01-01
 • 2019-01-01
 • 2020-01-01
 • 2021-01-01
 • 2022-01-01
Vis ⁨10⁩ skjulte datoer

Historikk