Variabelen viser barnets nummer i rekken (av antall barn som moren har født). Variabelen omfatter bosatte per 01.01.ÅÅÅÅ.
  • Befolkning
  • Familie
  • Husholdning
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Numerisk
Oppdatert til
2022-01-01
Format
N/A
Måleenhet
antall

Historikk