Variabelen viser alle tilgjengelig personer i Microdata.no med gyldige og ugyldige identer

⁨2⁩ kategorier

1
Fødselsnummer
2
D-nummer
  • Populasjon
Databank
no.ssb.fdb
Enhetstype
Person
Temporalitet
Fast
Datatype
Alfanumerisk
Oppdatert til
2021-03-09
Format
N/A
Måleenhet
N/A

Historikk