Variabelen er konstruert fra mors fødselsnummer. Ment for bruk som koblingsnøkkel.
  • Befolkning
Databank
no.ssb.fdb
Unit type
Person
Temporality
Fixed
Data type
Numeric
Updated to
2022-01-01
Format
RandomUInt48
Unit of measure
N/A

History